Forside   Om FKC   Kurser   Tilmelding   Evaluering   Nyheder  
 
Kurser
  Tidligere kurser
  Undervisere
  Forslag til kurser
   
 
Folkeskolens Kursuscenter

Kannikegade 30
8500 Grenaa
Tlf: 89892966
 


At navigere i den nyeste litteratur

Tid: Ondag den 22. august 07, kl. 9-14
Sted: UU-Djursland, Kannikegade 30, Grenaa
Målgruppe: Dansklærere i 7.-10. klasse
Instruktør: Lektor Jørn Ørum Hansen
Kursusgebyr: 1000 kr.
Tilmleding: Klik her

Inhold:
Dette heldagskursus vil søge at indfange centrale forhold ved den nyere og nyeste danske litteratur - såvel tematiske som formelle.
Hovedvægten vil naturligt ligge på kortprosaen, der spænder fra nøgternt registrerende fotografisk realisme til mere legende, genreekseperimenterende og fabulerende fremstillinger.

Kurset er lagt meget konkret an, idet det hele tiden anviser og drøfter mulige angrebsvinkler på og undervisningsmuligheder med den enkelte tekst og med en længere tematisk tekstrække.

Af forfattere kan bl.a. nævnes Mads Brenø, Naja Maria Aidt, Helle Helle, Charlotte Weitze, Pia Juul, Jan Sonnergaard og ...

Deltagerne vil få lidt tekstmateriale tilsendt før kurset.